Mersin Ceza Avukatı


Mersin ceza avukatı arayışlarına seçkin kadrosuyla yanıt veren Öz&Partners Avukatlık Ofisi, deneyimli ceza ve ağır ceza avukatlarıyla gerçek ve tüzel müvekkillerini savunmaktadır.
Tüm suç isnatları, cezaî şikâyetler, kovuşturma-soruşturma davaları ve ceza hukukunu ilgilendiren diğer alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.
Öte yandan Öz&Partners avukatları müvekkillerini ceza mahkemelerinde şüpheli vekili ve müşteki vekili olarak temsil etmektedir.

Ceza hukukuna ilişkin isnatlara veya mağduriyetlere muhatap olmak ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Ceza mahkemelerinde verilen kararlar, kişilerin hak ve özgürlüklerine derin müdahaleler içerir.
Beklenmeyen olumsuz durumlar yaşamak istemiyorsanız sürecin takibi, yönetimi ve gereken hukuki işlemlerin doğru yapılması için bir ceza avukatından yardım almanız gerekir.

En iyi Mersin ceza avukatları ile çalışan Öz&Partners Hukuk bu sürecin müvekkilleri aleyhine neticelenmesini önlemek ve yargılamalarda onları savunmak için uğraşır. Müvekkillerinin haksız yere mağdur olmalarını önlemek amacıyla çalışır. Ceza davalarının hukuki normlara uygun bir şekilde sürmesini sağlar.
 

Mersin Ceza Avukatı Hizmetleri

 ceza-avukati-mersin.jpg
 • Kollukta ya da savcılıkta ifade alınırken hazır bulunmak
 • Şikâyet dilekçesini ve eklerini hazırlamak
 • Ağır ceza mahkemelerinde sanığın müdafi ve müşteki vekili olmak
 • Sulh ceza mahkemelerinde sanığın müdafi ve müşteki vekili olmak
 • Asliye ceza mahkemelerinde sanığın müdafi ve müşteki vekili olmak
 • Savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz
 • Tutuklama kararlarına itiraz
 • Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu ziyaretlerini gerçekleştirmek
 • Verilen kararlara yönelik temyiz dilekçeleri hazırlamak

Doğru avukatın tercih edilmesi noktasında Mersin ceza avukatı tavsiyesi olarak sıklıkla önerilen Öz&Partners Hukuk; deneyimleri fazla, hukuki yeterlilikleri yüksek, müvekkilleriyle iletişimi güçlü avukat kadrosuna sahiptir.
Türk Ceza Kanunu’na bütünüyle hâkim olan Öz&Partners Mersin avukatlarının ilgili özel kanunlara, AİHM kararlarına, Yargıtay içtihatlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına hâkimiyeti de en üst düzeydedir. Bunları doğru yorumlayarak müvekkillerine en iyi şekilde yardımcı olur.

Sahip olduğu deneyimleri etkili savunmalar yapmak için kullanır.
Suç şüphesi altında olanlar savunmasını ceza avukatı vasıtasıyla yapabilir. Suç mağdurları da şikâyet hakkını etkin bir şekilde savunmak adına ceza avukatına başvurabilir.

Tarafınıza suçlama yöneltilmesi ceza avukatlarının hukuki yardımından faydalanma hakkını doğurur. Suçlama yöneltilmeden arama, yakalama, gözaltına alma gibi şahsınızın özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir işlem yapılması da savunma hakkını beraberinde getirir.

Ceza avukatları suç isnadına konu olan kişinin hakkındaki her türlü evrak, kamera kaydı, görüntü tutanak, rapor ve beyanı inceleme hakkına sahiptir. Dosya inceleme ve şüpheliyi savunma için vekaletnameye ihtiyaç duymaz. Fakat dosyadaki evraklardan suret alınabilmesi için vekaletname gerekir.
 

Mersin Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

en-iyi-mersin-ceza-avukati.jpg
Suç niteliğine sahip davalar ceza davası kapsamına girer. Bunlar suçu işleyen şahsın yaşına ve suçun niteliğine göre farklı gruplara ayrılır. Türkiye’de en çok karşılaşılan ceza davaları şöyledir:
 
 1. Fuhuş yapma ve fuhuş yaptırma
 2. Uyuşturucu ticareti
 3. Mala zarar verme
 4. Konut dokunulmazlığının ihlali
 5. Dolandırıcılık
 6. Yağma
 7. Resmi belgede sahtecilik
 8. Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 9. Siber suçlar
 10. Özel hayatın gizliliğini ihlal
 11. Hırsızlık
 12. Trafik güvenliğini tehlikeye atma
 13. Anayasal düzene karşı suçlar
 14. Şantaj
 15. Huzur ve sükunu bozma
 16. Hakaret
 17. Tehdit
 18. Zimmet
 19. Rüşvet
 20. Parada sahtecilik
 21. Kaçakçılık
 22. Cinsel saldırı(tecavüz)
 23. Cinsel taciz
 24. Kasten yaralama
 25. Kasten adam öldürme

İşte Mersin ceza avukatları ücretleri bu davaların niteliklerine göre değişir. En ağır yaptırıma sahip suçlarla ilgili davalar ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bunlar 10 yılın üzerindeki hapis cezaları, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları gerektiren davalardır.

Ağır ceza avukatları aynı davada birkaç kişinin avukatlığını üstlenebilir. Fakat vekilliğini yaptığı şahısların menfaati çatışmamalıdır. Örneğin bir davada kız, babasını öldürme şüphesi altındayken ölen adamın eşi de aynı şüpheyi taşıyorsa kızın ve annenin avukatlığını farklı kişilerin yürütmesi gerekecektir.
 

Mersin Ceza Avukatı Ücretleri

mersin-ceza-avukati-ucreti.jpg
Ceza davası; suç işlediğine dair hakkında yeterli şüphe bulunan şahıslara savcılık tarafından yargılama yapılabilmesi için açılan davalardır. Bunlar kamu davası sıfatı taşırlar.
Mersin ceza avukatı ücreti belirlenirken, her şehirdeki hukuk bürolarında olduğu gibi, Türkiye Barolar Birliği’nin asgarî ücret tarifesi esas alınır.

Öte yandan her şehrin barosu, avukatlar için tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayınlar. Avukatlık mesleğini icra edenler, kendi ücretini kendisi tayin eder. Bunu yaparken davanın mahiyeti, yargılamanın uzunluğu (davanın ne kadar süreceği), ne kadar mesai ve emek gerektirdiği gibi faktörleri göz önüne alırlar.

Tavsiye niteliği taşıyan ücret tarifesine göre hareket etmek mecburi değildir. Fakat, avukatların hakkını muhafaza etmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği asgarî ücretin altında ücret talep edilmesi yasaktır.
Mersin ceza avukatı masrafı şu faktörler doğrultusunda her büro ve avukat için değişiklik gösterir:

Avukat tutma hakkını davanın hangi bölümünde kullanacağınız ücrete etki eder. İşlediğiniz ileri sürülen suç büyük ise bu durumda tutuklu yargılanma riskiniz söz konusudur. Bu da avukatınızın sizinle görüşebilmesi için her defasında tutuklu olduğunuz kuruma gelmesini gerekli kılar.
Eğer tutukluluk hâlinizi avukatın ofisinden çok uzakta bir yerde geçirirseniz avukatınız sürekli seyahat etmek zorunda kalacaktır. Bu da ücrete yansıyacaktır.

Öte yandan davanın manevi ağırlığı Mersin ceza avukat ücretleri üzerinde etkilidir. Davalar birbirinden çok farklı olabilir. Sanığın kurumlardan ve toplumdan tepki görecek davalarda temsil edilmesi, -deyim yerindeyse- avukatın onları karşısına alması anlamına gelir.
Bu türden ceza davaları ağır sorumluluk gerektirir. Bu davalar avukatın toplumla ilişkisini, sicilini, kişisel hayatını ve psikolojisini etkiler. Neticede davanın manevi boyutu  da ücreti etkiler.

Avukatın harcayacağı emek ve davanın büyüklüğü de her şehirdeki ceza avukatlarının ücretlerinde olduğu gibi Mersin ceza avukatları masrafı konusunda da etkisini gösterir.
Kaç suç isnat edildiği ve bu suçların derecesi, sanık bulunup bulunmaması, bulunuyorsa kaç sanık olduğu, adli süreçler vb. etkenler avukatı binlerce sayfalık dosyalarla uğraşmak mecburiyetinde bırakabilir. Hatta bazen birkaç avukata daha ihtiyaç duyulabilir.

mersin-ceza-avukatlari.jpg

Avukat yüzlerce sayfa iddianame okuyacak, bu konuda kafa yorup çözümler üretecek, araştırmalar gerçekleştirerek delilleri kontrol edecektir. Tanıklarla irtibat kuracak, sorgulara ve davalara sanıklarla birlikte katılacaktır.
Kamu veya özel kurumlarla yazışma yapılması, bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, keşif, sanık ve şikâyetçi sayısı avukatlık ücretine etki eden faktörler arasında yer alır.
Tarafların iddialarda ve savunmalarda delilleri çeşitlendirmesi, bilişim suçlarının kullanılmış olması gibi nedenler davayı ciddi emek gerektiren bir dava hâline getirir.
Davalarda gerçekleştirilecek işlemler dolayısıylaMersin ceza avukatları ücreti de buna paralel olarak yükselecektir.


Ceza davasının süresi Mersin ceza avukat masrafı hususunda etkili bir başka faktördür. Ceza davalarının bazıları tek celsede sonuçlanır. Bazı davalar ise yıllar sürer. Özellikle Mersin gibi, bu tarz davaların yoğun olduğu bölgelerde duruşma aralıkları uzundur. Her davanın yargılama süresi farklı olduğundan Mersin ceza avukat ücreti belirlenirken yargılama müddeti dikkate alınır.

Sonuç olarak avukatın tanınırlığı, tecrübesi ve başarısı, dava dosyasının içeriği, davanın işlem yoğunluğu gibi unsurlar Mersin ceza avukatları ücreti konusunda farklı fiyatlarla karşılaşılmasına yol açar. Bu nedenle standart bir fiyatlandırma söz konusu değildir.

Ağır, Asliye ve Çocuk Ceza Mahkemelerindeki davalara bakan avukatların aldığı Mersin ceza avukat ücreti arasında belirgin farklılıklar vardır.
Öz&Partners Avukatlık Ofisi tutuklamalarda, duruşmalarda ve bunun ötesinde müvekkilleirnin haklarını savunur, itibarını korur.
Cezaî suçlamaların mümkün olan en iyi biçimde çözülmesi, en iyi yasal temsil düzeyini sağlama adına uğraş verir.