Ceza Hukuku


Hukukun başlıca branşlarından olan ceza hukuku; sonucunda kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasının söz konusu olduğu, dolayısıyla oldukça titiz bir çalışmayı gerektiren özel bir alandır. Öte yandan mağdur, diğer adıyla müşteki vekilliği de ceza yargılamasının bir diğer ayağını oluşturmaktadır.

Altını çizmek gerekir ki; kanunda tanımlanan bazı suçlar, hakkında dava açılmadan önce uzlaştırmaya tabi olmaktadır. Uzlaştırma aşamasının da vekille takip edilmesi her iki taraf için de avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; pek çok durumda, aynı olaya ilişkin tazminat davaları da ceza davalarına eşlik etmektedir.