İcra Hukuku


Alacaklının alacağına kavuşması, borçlunun da haksız ve mesnetsiz takip ile haciz tehditlerinden kurtulması için büyük öneme sahip olan icra hukuku, tüm hukuk dalları için ortak ve vazgeçilmez bir kesişim kümesini temsil etmektedir. Mahkemelerde lehe sonuçlanan kararların, gerçek dünyada yerine getirilmesi ve haklının hakkına kavuşması için muhakkak ki icra hukuku devreye girecektir. Avukatlık ofisimiz yıllar yılı süregelen iş tecrübesi ile alacak takibi ve tahsili ile borçlu itiraz ve savunmaları konusunda uzmanlaşmış, müvekkil portföyüne donanımlı bir hizmet sunmaktadır.