İdare, Vergi ve Gümrük Hukuku


Vatandaşların devletle olan münasebetinden kaynaklanan dolayısıyla karşı tarafın devlet olduğu bu alanlarda müvekkilin güçlü kamu otoritesine karşı hak kaybına uğramaması için etkin bir hukuki destek alması gerekmektedir. Söz konusu branşlar; hukukun diğer alanlarından ayrılan, özel bilgi gerektiren ve ancak ehil uygulayıcıların başarılı sonuç alabileceği alanlar olma özelliğini göstermektedir.