İş Hukuku


İşçilerin alın terlerinin karşılığı olan başta kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı gibi tazminat kalemleri mahkemeler önündeki çok sayıda uyuşmazlığa hayat vermektedir. İşçi için bu tazminatların tahsili hayati önem taşımaktayken işveren yönünden ise doğru hukuki destekle hak edilenden fazla işçilik alacağı ödemenin önüne geçilmesi oldukça kritik bir avukatlık hizmetidir.

Önemle belirtmek gerekir ki işçi alacaklarında dava aşamasından önce kanunen zorunlu arabuluculuk aşaması tamamlanmalıdır ve sadece dava aşaması değil, arabuluculuk aşaması dahil baştan itibaren sürecin avukatla takip edilmesi taraflara büyük avantaj sağlamaktadır.

İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları da iş hukukunun çok önemli bir diğer konusudur.