Miras Hukuku


İnsanın kaçınılmaz sonu olan ölüm, ölenin yakınları açısından çeşitli hukukî sonuçlar doğurmaktadır. Bu hukukî sonuçların düzenlenmesinde Türk Medeni Kanunu’nun ayrı bir kitabı olan miras hukuku esas alınmaktadır. Ofisimiz ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, iptali, mirasçılık belgesinin alınması, tereke defterinin tutulması, mirastan feragat, mirastan çıkarma konularında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.