Tazminat Hukuku


Güncel hukuk düzeninin en temel ve en sık başvurulan branşlarından olan tazminat hukuku, aynı zamanda en fazla dava açılan hukuk dallarındandır.

Tıbbî uygulama hataları (malpraktis), trafik kazaları, idarenin kusuruyla verdiği zararlar, aynı zamanda suç teşkil eden fiilerden kaynaklı tazminatlar ve